CE BELGESİ

CE BELGESİ

CE BELGESİ 

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.’’CE’’ Markası adını Fransızca ‘’Avrupa’ya Uygunluk’’ anlamına gelen ‘’Conformité Européene’’ kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarından ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası(işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kaliete sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti(belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE Markası Avrupa Birliği’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya bir kaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içersinde satılabilmesi içinde gereklidir.

CE İŞARETİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI

·         Alçak Gerilim Cihazları

·         Basit Basınçlı Kaplar

·         Oyuncaklar

·         İnşaat Malzemeleri

·         Elektromanyetik Uyumluluk

·         Makineler

·         Kişisel Koruyucu Donanımlar

·         Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

·         Vücuda Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar

·         Tıbbi Cihazlar

·         In Vitro Tıbbi Cihazlar

·         Gaz Yakan Aletler

·         Sıcak Su Kazanları

·         Sivil Kullanım İçin Kullanılan Patlayıcılar

·         Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar

·         Endüstiriyel Mutfak Ekipmanları (Buzdolabı , dondurucu , çamaşır makinesi vb..)

·         Basınçlı Ekipmanlar

·         Gezi Amaçlı Tekneler

·         Telekominikasyon Terminal Cihazları, Uydu Yer Cihazları

·         Aydınlatma Ürünleri

·         Ölçü Aletleri