Diğer Hizmetlerimiz

AĞIR METAL TAYİNİ

AĞIR METAL TAYİNİ Biyo / farmasötik ürünlerde çıkartılabilir ve süzülebilir maddelerin değerlendirilmesi, ilaç geliştirmede önemli bir basamaktır. İşleme ekipmanları, birincil ve ikincil konteyner kapakları, kimyasal kontaminantlar için potansiyel taşıyıcıdır. Antioksidanlar, plastikleştir...

Tümünü Gör

GCC TOYS / OYUNCAK BELGELENDİRME

GCC TOYS / OYUNCAK BELGELENDİRME Körfez İş Birliği (KİK) tarafından ortaya koyulan oyuncakların güvenliğini sağlamak amaçlı yapılan ve ürüne G-MARK verilen uygulamadır. Oyuncakların üye ülkelerde dağıtımını ve satışının yapılabilmesi için gerekli koşulların yerine getirilmesini sağlar. Bu uygulama 14...

Tümünü Gör

ROHS TESTİ

<2011/65/EU Direktifi elektrik elektronik eşyalardaki ağır metaller ve diğer tehlikeli maddelerin daha geniş ürün çeşidi içinde yasaklanmasına ilişkin yeni kurallar getiren 8 Haziran 2011 tarih ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 01 Temmuz 2011 tarihinde AB resmi Gazetesinde yayımlanarak 21 Tem...

Tümünü Gör

REACH TESTİ

REACH, kimysal madderlerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlandırılması ile ilgilenen AB güvenlik düzenlemeleridir. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe giren REACH, üretici ve ithalatçıların ürettikleri ya da AB ülkelerinden ithal ettikleri 1 tondan fazla olan ürünlerin Hel...

Tümünü Gör

WRAS TESTİ

WRAS Belgesi İngiltere içme suyu ile temas eden ürün ve malzemelere verilen uygunluk belgesidir. Bu belge İngiltere çıkışlı olmasına rağmen çoğu Avrupa ülkesinde kabul gören bir belgedir. İngiltere’ye yapacağınız ihracatlarda zorunlu olarak talep edilir. Diğer Avrupa ülkelerinde ise zorunlu olmam...

Tümünü Gör