TS 60204: Makinelerin Elektrik Teçhizatında Güvenlik

TS 60204: Makinelerin Elektrik Teçhizatında Güvenlik

EN 60204, IEC 60204, TS EN 60204 olarak adlandırılan standart makinelerin elektrik açısından güvenliğinin test ve muayene edilmesini içeren standarttır.

 

Makine emniyet direktifinden riskli grup EK IV olarak adlandırılır ve belgelendirilmesi yapılır.

 

Ayrıca tüm Makine Ce Belgelendirme çalışmalarında teknik dosya zorunluluğu vardır. Standart kapsamındaki testler yapılıp CE teknik dosya oluşturup hizmete sunulur.

Detaylı bilgiler için ulaşınız.