HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

 • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/AT
 • Elektromanyetik Uyum Direktifi 2004/108/AT
 • Makine Emniyet Direktifi 2006/42/AT
 • Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC-89/66/AT
 • Asansör Direktifi 95/16/EC – 93/42/AT
 • Tıbbi Cihazlar Direktifi 94/9/EC – 94/9/AT
 • Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC – 99/5/AT
 • Gürültü Direktifi 2000/14/EC – 2000/14/AT
 • Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC Vb.) için (Endüstriyel Mutfak Ekipmanları İçin)
 • Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
 • Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Direktif 2000/55/AT
 • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 99/36/AT
 • Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik 96/57/AT
 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • İnsan Taşıman İçin Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği 2000/9/AT
 • Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 • Basınçlı Ekipmanların Yönetmeliği 97/23/AT
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik 94/9/AT
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikler 90/396/AT
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 90/384/AT
 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlıyıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 93/15/AT

CE NEDİR?

 • Sanayi ürünlerinin güvenlik işaretidir.
 • CE işareti taşımayan ürünler piyasada dolaşamaz.
 • Üretilen, ithal edilen ve ihraç edilen ürünlerin üzerine ve ambalajlarına CE iliştirmesi zorunludur.
 • CE işareti; ihraç edilen ürünlere gümrük denetimlerinde geçiş üstünlüğü sağlar.
 • Ürünlere CE işareti iliştirilmesi için standartlara uygun testler yapılmalı, teknik dosya hazırlanmalı ve deklerasyon yayımlanmalıdır.