OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ NEDİR?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ilgili yasal mevzuatlarının ışığı altında, kuruluştaki söz konusu risklerin ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ YARARLARI NELERDİR?

·         Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.

·         Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar.

·         Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

·         Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti.

·         Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinde korunun, rahat ve güvenliği bir ortamda çalışmaları sağlanır.

·         Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.

·         İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULUR?

1.PLANLAMA: Kuruluşun bütün amaç ve hedefleri belirlenir, uygulama yöntemleri geliştirilir.

2.FAALİYET EVRESİ:  Plan uygulanır ve üzerinde anlaşılan önlemler kuruluşun hedefleri doğrultusunda alınır.

3.DEĞERLENDİRME: Plan dâhilindeki faaliyetleri etkinlik ve yeterlilik açısından kontrol edilip, sonuçlar planla karşılaştırılır.

4.DÜZELTİCİ FAALİYET: Belirlenen eksiklikler giderilir, değişen koşullara göre plan revize edilebilir, prosedürler gerekli olduğu şekilde yeniden yapılandırılır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI NELERDİR?

·         GENEL ŞARTLAR

·         İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

·         PLANLAMA

·         UYGULAMA VE İŞLETME

·         KONTROL

·         YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRMESİ